DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Preek: 'Hij, wij, ons'

Vanavond om 19:30 hebben we onze midweek dienst. De titel van de preek is: Hij, wij & ons gebaseerd op Handelingen 16

Handelingen 16:9 En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonie en help ons.
10 Toen
hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonie te vertrekken, daar wij eruit opmaakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen.

Achtergrond Hij, wij en ons
Essential SSL