DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

We zitten midden in de tweede dag van ons vasten

We zitten middenin de tweede dag van ons vasten. De vraag: "wat gebeurt er tijdens een vasten?" is een vraag die je vaak hoort, Het antwoord is: Vasten en gebed brengt je dichter bij God.

Vasten is geen vereiste, het is een keuze. Als een gelovige ervoor kiest om één of meerdere dagen te gaan vasten maakt hij of zij een keuze om uit de dagelijkse routine te breken om dichter bij God te komen. Vasten is niet voor bepaalde mensen en als je erin betrokken raakt zul je zien dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Heb 11:6 Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Vanavond komen we om 19:00 uur bijeen om samen met andere gelovigen te bidden en God te zoeken.


Mededeling Bidden en vasten
Essential SSL