DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Vasten en gebed!

Van maandag 3 juli t/m woensdag 5 juli zijn we met alle kerken van evangeliegemeente De Deur aan het vasten!

De definitie van vasten is: Jezelf onthouden van voedsel vanwege geestelijke redenen. Die reden is dit jaar dat wij als Christenen maar ook als gemeente dichterbij God willen komen. Ook vasten wij voor de conferentie in Prescott in januari en de conferentie in Zwolle in februari dit jaar.

Vasten is jezelf leeg maken om ruimte te maken voor iets anders. Hoe kom je in de aanwezigheid van God? Je verwijderd de aanwezigheid van alle andere dingen!

NBV Mattheus 6:16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo"n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6:17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 6:18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

achtergrond vasten en gebed


Omdat Jezus zegt: Bidden én Vasten organiseren we ook een zogenaamde ‘Ketting bidstond’. Dat wil zeggen dat er gedurende 24 uur constant 2 (of meerdere) mensen in het gebouw aan het bidden zijn. Ons gebouw is dinsdag 4 juli vanaf 19:00 uur 24 uur open voor gebed.

vasten
Essential SSL