DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Vasten en gebed

Van maandag 4 tot en met woensdag 6 januari gaan we samen met alle kerken van evangeliegemeente De Deur vasten! De definitie van vasten is: Jezelf onthouden van voedsel vanwege geestelijke redenen. We zetten aan het begin van 2021 een paar dagen apart om God te zoeken en Hem te bidden om krachtig te bewegen in 2021. Als er ooit een tijd geweest is om te bidden is ‘t nu! We gaan bidden voor genezing van ons land en dat we weer normaal diensten kunnen houden. Ook gaan we bidden voor een wereldwijde opwekking en Gods leiding tijdens de Prescott Conferentie.

Kettingbidstond
Dinsdagavond om 19:00 uur beginnen we met een 24 uurs kettingbidstond. Op het bord hangt een gebedsrooster waarop je je naam bij 1 van de uren kunt invullen. Ieder uur wordt zo het stokje overgedragen aan de volgende die aan het bidden is.

In Marcus 14:37 zegt Jezus: Waart gij niet bij machte een uur te waken? Hij geeft ons hier een hele praktische gedachte: Één uur spenderen in gebed! Om 1 uur te gaan bidden heb je een plan nodig! Dat plan begint met tijd die je apart zet. Je neem je verantwoordelijkheid: “Ik ga bidden”. Je kies een uur en zet je naam op ’t gebedsrooster. Nu heb je afspraak, je gaat ergens heen!

Gebedslijst
Vervolgens pakt een gebedslijst (Liggen in het gebouw klaar) en neemt ‘m mee naar huis. De lijst is een ondersteuning van je gebedsuur. Thuis maak je de lijst persoonlijk.

Mocht je de komende diensten niet aanwezig zijn klik dan:
  • Hier voor een foto het gebedsrooster om te kijken waar nog vrije uren zijn. (De lijst wordt dagelijks ge-update).
  • Hier voor een gebedslijst.

We geloven dat God door het vasten en bidden heen gaat bewegen!!!

Essential SSL