DE KERK IS NIET IETS WAAR JE NAAR TOE GAAT, HET IS EEN FAMILIE WAAR JE BIJ HOORT!

Vasten en gebed

Van maandag 1 juli t/m woensdag 3 juli zijn we met alle kerken van evangeliegemeente De Deur aan het vasten!

De definitie van vasten is: Jezelf onthouden van voedsel vanwege geestelijke redenen. Die reden is dit jaar dat wij als Christenen maar ook als gemeente dichterbij God willen komen. Ook vasten wij voor de conferentie in Prescott in januari en de conferentie in Zwolle in februari dit jaar.

Vasten is jezelf leeg maken om ruimte te maken voor iets anders. Hoe kom je in de aanwezigheid van God? Je verwijderd de aanwezigheid van alle andere dingen!

Vanaf dinsdagavond 19:00 uur is het gebouw 24 uur open voor gebed.

NBV Mattheus 6:16 Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo"n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6:17 Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 6:18 zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.Essential SSL